Δωρεάν αποστολή πάνω από 100€

Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Αναπόσπαστο και δεσμευτικό τμήμα των παρόντων όρων χρήσης αποτελεί η Πολιτική Απορρήτου της Ιστοσελίδας, όπως αναλυτικά ορίζονται τα σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας που μας παρέχετε. Η Εταιρεία δεσμεύεται σε μια υψηλού επιπέδου προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη της Ιστοσελίδας, σύμφωνα με τις επιταγές της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ειδικότερα τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (GDPR) και των συναφών εφαρμοστέων διατάξεων και το Ν. 4624/2019.

Ο επισκέπτης/χρήστης με την αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης και κατά την εισαγωγή των προσωπικών του δεδομένων, εφόσον το επιθυμεί, στα αντίστοιχα πεδία της Ιστοσελίδας όπου δίνεται η σχετική επιλογή (φόρμα επικοινωνίας, πεδίο «κλείσε ραντεβού», φόρμα newsletter) δίνει την ρητή, σαφή και ελεύθερη συγκατάθεσή του αναφορικά με την συλλογή των προσωπικών του δεδομένων για την επεξεργασία αυτών με βάση τους οικείους σκοπούς επεξεργασίας που περιγράφονται αναλυτικά στην Πολιτική Απορρήτου της Εταιρείας, στο πλαίσιο χρήσης και αξιοποίησης των λειτουργιών της Ιστοσελίδας, διατηρώντας παράλληλα το δικαίωμα πρόσβασης και  προβολής αντιρρήσεων για την επεξεργασία τους κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος με αντικείμενο την διόρθωση, προσωρινή χρησιμοποίηση, δέσμευση, μη διαβίβαση ή διαγραφή τους, εφόσον εκτός των άλλων τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν. Περαιτέρω, ο επισκέπτης/χρήστης διατηρεί τα δικαιώματα του για: α) εναντίωση με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που τον αφορούν, β) λήψη γραπτής απάντησης (σε σύντομο χρονικό διάστημα) σε ερώτημά του προς την Εταιρεία εάν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας, γ) ενημέρωση  για την εξέλιξη της επεξεργασίας για το χρονικό διάστημα από την προηγούμενη ενημέρωση ή πληροφόρησή του καθώς και την λογική της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας των προσωπικών του δεδομένων και δ) αίτημα φορητότητας των προσωπικών του δεδομένων, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (GDPR) και το Ν. 4624/2019 ε) υποβολής καταγγελίας στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εφόσον κρίνει ότι παραβιάστηκαν δικαιώματα του αναφορικά με την προστασία των προσωπικών του δεδομένων.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο επισκέπτης/χρήστης, εφόσον επιθυμεί την οριστική διαγραφή των προσωπικών του στοιχείων που έχει εισάγει στα αντίστοιχα πεδία της Ιστοσελίδας όπου δίνεται η σχετική επιλογή (φόρμα επικοινωνίας, πεδίο «κλείσε ραντεβού», φόρμα newsletter), μπορει να το επικοινωνήσει με σχετικό e-mail στην διεύθυνση [email protected].

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Για υποβολή οποιουδήποτε αιτήματος, όπως μεταξύ άλλων επικοινωνία με το διαχειριστή της Ιστοσελίδας, πληροφορίες, διευκρινίσεις, αίτημα για χρησιμοποίηση και αναπαραγωγή τμήματος της Ιστοσελίδας, μπορείτε να επικοινωνείτε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών στο 2103477092  ή να αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο email: [email protected]

Θεραπείες
Υπηρεσίες
Προϊόντα
Blog
Πίσω στο κεντρικό μενού
Πολυνουκλεοτίδια: Η Νέα Τάση στη Φροντίδα του Δέρματος
Τι είναι τα Skinboosters;
Πόση διάρκεια έχει το Botox;
Τι είναι το νήμα PDO;
Εξωσώματα VS PRP Βλαστοκυττάρων
Γιατί να επιλέξετε Rf Fractional Microneedling ;
Θυλακίτιδα: η λύση είναι το Laser Αλεξανδρίτη!
NANOSOFT ™ EYE BOOST
10 συχνές ερωτήσεις για την μεσοθεραπεία