Μολυσματική Τέρμινθος

Η μολυσματική τέρμινθος αποτελεί ιογενή λοίμωξη του δέρματος.

Προκαλείται από τον ίο της μολυσματικής τερμίνθου (MCV), ο οποίος περιλαμβάνει 4 τύπους.

•    Ο τύπος 1(MCV-1) προσβάλλει κυρίως τα παιδιά

•    Ο τύπος 2 (MCV-2) τους ενήλικες

•    Οι τύποι 3 και 4 σπάνια προκαλούν λοίμωξη

Η μεγαλύτερη συχνότητα της νόσου εμφανίζεται στην νεαρή παιδική (κυρίως 2-5 έτη), καθώς και στην εφηβική και νεαρή ενήλικη περίοδο.

Η περίοδος επώασης της νόσου ποικίλει από 14 ημέρες έως και 6 μήνες.

Η βλάβη είναι χαρακτηριστική και χαρακτηρίζεται από λευκές “περλέ”, ημι-σφαιρικές, ομφαλωτές βλατίδες. Μπορεί να είναι μεμονωμένες ή συνηθέστερα πολλαπλές.

Η νόσος συχνά αυτοπεριορίζεται σε 6-9 μήνες αλλά μπορεί και να επιμείνει για 3 ή 4 έτη.

Η διάγνωση της νόσου είναι κατά βάση κλινική και βασίζεται  στην ανάδειξη των χαρακτηριστικών ομφαλωτών βλαβών.

Την θεραπεία εκλογής της νόσου, αποτελεί η μηχανική εξαίρεση των βλαβών με χρήση χειρουργικής λαβίδας.

Σημαντική κρίνεται η λήψη ατομικών μέτρων υγιεινής (αυστηρά ατομικά προσωπικά είδη) καθώς και ο έλεγχος του κνησμού-ξεσμού, για την παρεμπόδιση επέκτασης της νόσου σε άλλα σημεία του σώματος, αλλά και μετάδοσης σε άλλο άτομο.

 

Θεραπείες