Η σύφιλη οφείλεται στην ωχρά σπειροχαίτη.

Ενώ τα παλαιότερα χρόνια (προ των αντιβιωτικών) η νόσος ήταν πράγματι πολύ επικίνδυνη, σήμερα αντιμετωπίζεται με μεγάλη επιτυχία και με πλήρη ίαση.

Η σύφιλη μεταδίδεται με την σεξουαλική επαφή είναι όμως επίσης δυνατόν να μεταδοθεί στο έμβρυο από μολυσμένη μητέρα (συγγενής σύφιλη).

Η σύφιλη δεν είναι κληρονομική.

Τα συμπτώματα είναι πολλαπλά. Στο πρώτο στάδιο (πρωτογόνος σύφιλη) υπάρχει μια ανώδυνη πληγή στο σημείο που έγινε η μετάδοση (γεννητικά όργανα – στόμα – πρωκτός) η οποία συνοδεύεται από σύστοιχη διόγκωση των λεμφαδένων.

Στα επόμενα στάδια η νόσος παρουσιάζει μεγάλη ποικιλομορφία εξανθημάτων τόσο στα γεννητικά όργανα όσο και σε ολόκληρο το σώμα.

Εαν η σύφιλη δεν θεραπευθή είναι δυνατόν να προσβάλλει εσωτερικά όργανα (καρδιά κλπ).

Η διάγνωση γίνεται με εργαστηριακές εξετάσεις.

Σήμερα η θεραπεία  της σύφιλη είναι απόλυτα αποτελεσματική και γρήγορη με την χρήση κυρίως πενικιλλίνης ή άλλων αντιβιωτικών (σε περίπτωση αλλεργίας στην πενικιλλίνη)

Θεραπείες